Na WikiKonferencii rôznorodí prednášajúci predstavia pestrú paletu tém z hnutia Wikimédia. Veríme, že oceníte tento výber a srdečne privítate ľudí, ktorí si dali záležať na kvalite svojich príspevkov.

Materská konferencia OSSConf začne o 10:00 blokom s vyžiadanými prednáškami. Do tohto bloku patrí aj prednáška „Wikimédia teraz a v 2030: vízia vzdelávania pre ďalšie desaťročie“ predsednu Wikimedie SK, Michala Matúšova. Následne bude obed a 2. blok Wikikonferencie začne o 14:00.

Časový plán

10:00 – začiatok OSSConf (materskej konferencie), pozývame aj všetkých účastníkov WikiKonferencie
10:30-11:00 – Michal Matúšov: Wikimédia teraz a v 2030: vízia vzdelávania pre ďalšie desaťročie (prednáška)

14:00-14:05 – Michal Matúšov: Úvod WikiKonferencie
14:05-14:35 – Jana Plauchová: Úroveň článkov slovenskej Wikipédie vo vybraných oblastiach
14:35-15:05 – Patrik Kunec: Karpatský etnografický projekt (prednáška)
15:05-15:50 – Ondrej Podstupka: Postmortem wikimaratónu Opravme rakovinu (prednáška)
15:50-16:20 – Matej Grochal: Bežný deň správcu

16:20-16:40 – prestávka

16:40-17:10 – Peter Baláž: Ako z mála urobiť veľa – slovenské školstvo a Wikipédia (prednáška)
17:10-17:40 – Jan Groh: Študenti a seniori píšu Wikipédiu
17:40-18:10 – Radoslava Semanová a Matej Grochal: Wiki miluje pamiatky Slovensko (prednáška)

Prednášky

Wikimédia teraz a v 2030: vízia vzdelávania pre ďalšie desaťročie (Michal Matúšov)

Keď bola v roku 2001 založená Wikipédia, mala slúžiť len ako pomocný projekt pre internetovú encyklopédiu písanú akademikmi. Postupne sa rozvinula v najpoužívanejší vzdelávací projekt ľudstva s približne pol miliardou čitateľov za mesiac. Napriek tomuto veľkému úspechu, stále máme pred sebou dlhú cestu k rozšíreniu vedomostí všetkým ľuďom. Nové oblasti Zeme, nezápadné paradigmy vzdelávania či nepísomné informačné zdroje sú len niektorými z prekážok na tejto ceste. Príspevok predstaví novo-vytvorenú víziu hnutia Wikimédia pre rok 2030 a načrtne možné cesty k nej.

Úroveň článkov slovenskej Wikipédie vo vybraných oblastiach (Jana Plauchová)

Vývoj počtu a kvality článkov slovenskej Wikipédie v oblastiach astronómia, kozmonautika a biológia. Porovnanie spôsobov tvorby článkov (robotický import, preklad alebo pôvodná práca). Aké typy článkov v daných odboroch najčastejšie vznikajú? Kde sa prejavuje tematická nerovnováha? Kde prevažuje kvantita nad kvalitou?

Karpatský etnografický projekt (Patrik Kunec)

Cieľom príspevku je predstaviť ciele, priebeh a reálne výstupy GLAM projektu s názvom Carpathian Ethnography Project, ktorý bol iniciovaný poľskou GLAM skupinou wikipediánov pod vedeckou záštitou pracovníkov Štátneho etnografického múzea (Państwowe Muzeum Etnograficzne) vo Varšave. Cieľom projektu bolo zdokumentovať a na stránkach Wikipédie vo forme článkov – obohatených o obrázky a videá –  prezentovať ľudovú duchovnú a materiálnu kultúru z piatich krajín, ktoré spája nielen pohorie Karpát, ale aj spoločná história a blízka mentalita (išlo o Poľsko, Česko, Slovensko, Ukrajinu a Rumunsko). Dokumentácia hmotnej i nehmotnej ľudovej kultúry a ľudových tradícií bola realizovaná v rokoch 2016-2017 nielen prostredníctvom výskumov v rôznych vedeckých a kultúrnych inštitúciách (múzeá, galérie, skanzeny), ale aj priamou účasťou projektového tímu na folklórnych festivaloch alebo na niektorých cirkevných obradoch a sviatkoch. Zozbieraný materiál pozostáva zo stoviek fotografií, videí a vytvorených hesiel, ktoré boli publikované na rôznojazyčných stránkach Wikipédie.

Postmortem wikimaratónu Opravme rakovinu (Ondrej Podstupka)

Pomáhal som organizovať na slovenské pomery veľký wikimaratón. Takmer ktokoľvek by niečo podobné mohol spraviť znova a lepšie. Veľké veci bolo prekvapivo ľahké zorganizovať, ale spravil som chyby, ktorým bolo pri spätnom pohľade ľahké sa vyhnúť.

Bežný deň správcu (Matej Grochal)

Krátke nahliadnutie na poslanie a prácu správcu. Kto je správca? Čo koná? Aké má k dispozícii nástroje?

Ako z mála urobiť veľa – slovenské školstvo a Wikipédia (Peter Baláž)

Ako zlepšiť kvalitu ale aj kvantitu článkov na Wikipédii v rámci menších jazykov? Ako zlepšiť úroveň Wikipédie na Slovensku? Čo takto zapojiť do jej tvorby tých najvhodnejších – učiteľov a študentov? Radi sami o sebe hovorievame, že sme vynaliezavý a pohostinný národ – tak to dokážme aj v prípade Wikipédie! Máme na viac, tak skúsme to viac aj realizovať!

Študenti a seniori píšu Wikipédiu (Jan Groh)

Přednáška představí jak začátky a vývoj, tak zejména současný stav studentských a seniorských projektů v prostředí české Wikipedie. Jaký je rozdíl v motivaci seniorů a studentů? Jak podporují udržení editorů wikikluby? Jak na akreditované kurzy Uč (s) Wiki? A k tomu všemu třešínka, jak čeští studenti píší slovenskou Wikipedii. Přednáška bude probíhat v českém jazyce.

Wiki miluje pamiatky Slovensko

Súťaž Wiki miluje pamiatky má na Slovensku dlhú tradíciu, tento rok sa konal je šiesty ročník. V príspevku vystúpia dvaja z organizátorov tejto súťaže a zhodnotia jej prínos a výsledky. Okrem toho bude príspevok reflektovať výhody a nevýhody rôznych spôsobov hodnotenia fotografii na Commons.

Prednášajúci

Michal Matúšov

Michal sa začal venovať slobodnej kultúre na gymnáziu. V hnutí wikimédia sa činí od roku 2007, pričom si prešiel úlohy bežného prispievateľa, programátora šablón, operátora robota, správcu, organizátora a vodcu. Vyštudoval informatiku na Masarykovej univerzite v Brne,  kde si štúdium obohatil aj pracovnou stážou programu Erasmus+ v organizácii Edukácia@Internet. V roku 2011 spoluzaložil OZ Wikimedia Slovenská republika a od začiatku je jeho predsedom. V roku 2013 spoluzaložil wikimedickú skupinu používateľov Esperanto a Slobodné Vedomosti, ktorú momentálne vedie.

Jana Plauchová

Jana Plauchová je spisovateľka sci-fi, pracovníčka hvezdárne a planetária a súčasne lektorka raketovej techniky a kozmonautiky. Narodila sa v Banskej Bystrici, žije v Žiari nad Hronom. Vyštudovala molekulárnu biológiu a Pomaturitné štúdium astronómie. Trvale aktívnou wikipédistkou je už od roku 2006.

Patrik Kunec

Absolvent Univerzity Komenského v Bratislave (odbor archeológia – história), od roku 2006 člen Katedry histórie na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vo vedeckom výskume sa zameriavam na vybrané európske vojenské konflikty a revolučné udalosti v období od polovice 18. do prvej tretiny 19. storočia. Aktívny na slovenskej Wikipédii od roku 2008.

Ondrej Podstupka

Ondrej Podstupka sa narodil v Bratislave. Vyštudoval Európske štúdiá na Univerzite Komenského. Ako novinár začal pracovať v agentúre TASR. Neskôr pôsobil v SME a týždenníku Trend. V súčasnosti pracuje ako zástupca šéfredaktorky SME pre online magazínový obsah.

Matej Grochal

Matej Grochal je wikiredaktorom viac než 8 rokov. Od roku 2013 je správcom. Od roku 2012 aktívny vo Wikimedia SK. Podieľal sa na niekoľkých projektoch ako Wiki miluje pamiatky, Deň finančnej gramotnosti, WikiJar. Zúčastnil sa aj na niektorých medzinárodných konferenciách globálneho wikihnutia.

Peter Baláž

Peter Baláž je občiansky aktivista, esperantista a vydavateľ. Téme Wikipédie a slobodného vzdelávania sa venuje približne 13 rokov.
Je koordinátorom občianskeho združenia „Edukácia@Internet“, ktoré vytvára bezplatné vzdelávacie webstránky.
Viac info (ako inak – na Wikipédii): https://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Baláž_(esperantista)

Jan Groh

Jan Groh je radním Wikimedia Česká republika a dlouholetým wikipedistou. Ve Wikimedii se věnuje, stejně jako v civilním životě, projektovému řízení a koordinaci zaměstnanců.

Radoslava Semanová

Radoslava Semanová je wikiredaktorka od mája roku 2012. V roku 2013 sa zapojila ako aktivistka do združenia Wikimedia SK. Podieľala sa na viacerých projektoch, ako spoluorganizátorka, porotkyňa či organizátorka. V roku 2016 bola hlavným organizátorom súťaže Wiki miluje pamiatky.